Cập nhật mẫu 01A, 03A theo VB 289/BHXH/PT-CST ngày 31/03/2011 của BHXH Hà Nội

 

I- Nội dung VB 289/BHXH/PT-CST của BHXH Hà Nội

Tải nội dung VB 289/BHXH/PT-CST tại đây

II- Cập nhật FPMS đối với các đơn vị sử dụng lao động do BHXH Hà Nội quản lý

1- Download mẫu 01A-TBH03A-TBH cho lao động TM.

2- Chạy 2 file vừa down về: bấm Enter rồi bấm chọn Install, chọn Yes

III- In 01ATBH và 03ATBH cho đối tượng TM

1- In 03ATBH của đối tượng TM

Sau khi làm đợt TM xong thì bấm In => Chọn Tăng mới - 02ATBH và bấm OK để in mẫu 03ATBH cho những người TM.

289 01 

2- In 01ATBH

Sau khi làm đợt TM xong thì bấm In => Chọn Mẫu đăng ký cấp sổ thẻ và bấm OK, sau đó đánh dấu chọn từng người rồi OK để in 01ATBH (có thể bấm phím F7 để chọn tất cả, F8 để bỏ chọn tất cả)

289 02 

3- Xuất dữ liệu của đợt TM

Sau khi làm đợt TM xong thì bấm In => Chọn Kết xuất phát sinh để xuất dữ liệu đợt TM ra file excel gửi BHXH

 

Lưu ý: file excel xuất ra có tên mặc định là 03tbh nằm trong thư mục Export tại ổ C, vào đó đổi tên file cho phù hợp rồi gửi.