Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Địa chỉ: số 15 phố Cầu Đơ, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: Tổng đài 024.37236556 và bấm số máy lẻ như sau

 • Phòng Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: từ số 2004 - 2014
 • Phòng Quản lý thu: từ số 6018 - 6034
 • Phòng Cấp Sổ, thẻ: từ số 9020 - 9030
 • Phòng Chế độ BHXH: từ số 8017 - 8031
 • Phòng Giám định BHYT 1: từ số 4012 - 4031
 • Phòng Giám định BHYT 2: từ số 7007 - 7038
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính (Kế toán): từ số 3008 - 3025

Số tài khoản Thu Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

 • Kho bạc Nhà nước quận Hà Đông: 3743.0.1056709.92008 (từ 08/2020 theo CV 2682 ngày 20/08/2020=> Chỉ dành cho các đơn vị HCSN có tài khoản Ngân sách tại KBNN
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Bắc Hà Nội: 1440 202 901 015
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Thanh Xuân: 2229 801 012
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Sở Giao dịch: 0011 000 666 668
 • Ngân hàng TMCP Công thương - CN Chương Dương: 901 015 000 008
 • Ngân hàng TMCP Quân đội - Sở Giao Dịch 1: 0021 105 349 006

  Lưu ý: 

 1. Khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN trong Nội dung cần ghi rõ theo cấu trúc +BHXH+103+00+Mãđơnvị+MãQuận+dong BHXH+ tại Hướng dẫn ghi cấu trúc nộp tiền BHXH. Trường hợp đơn vị có nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải lập từng UNC nộp tiền cho từng mã đơn vị. Ví dụ: đơn vị đóng BHXH tại TP Hà Nội ghi: +BHXH+103+00+YN01234+00100+dong BHXH+
 2. Thông tin nào đã cũ hoặc sai sót hoặc bổ sung thông tin vui lòng báo lại tại comment bên dưới. Xin cảm ơn!

Tra cứu Tài khoản Thu BHXH, Điện thoại, Địa chỉ BẢO HIỂM XÃ HỘI các quận, huyện tại Hà Nội

Tra cứu Số Tài khoản Thu, Điện thoại, Địa chỉ Cơ quan BHXH tại các tỉnh/TP hoặc Bấm vào đây 

Map 00100 BHXH TP.JPG

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH, NỘI BỘ TẠI BHXH TP Hà Nội

TT Đơn vị Phòng  Số điện thoại Ghi chú
Cố định Tổng đài
(37236556)
Đầu số: 024 Máy lẻ
I. Cơ quan         
1 Tổng đài      37236556  
2 Văn Thư 204 37221451 2026  
3 Máy fax 204 37221461    
4 Đường dây nóng 203 37236555    
5 Tiếp công dân 205 37221463 2020  
7 Bảo vệ    38456457    
II. Ban Giám đốc        
1 Giám đốc Phan Văn Mến 306 37221468    
2 Phó Giám đốc Vũ Đức Thuật 902 37221462    
3 Phó Giám đốc Đàm Thị Hòa 602 37222161    
4 Phó Giám đốc Nguyễn Thị Tám 702 37226797    
5 Phó Giám đốc Lê Văn Long 802 37226798    
6 Phó Giám đốc Nguyễn Công Định 402 33827675    
III Văn phòng         
1 Chánh Văn phòng  309 37236682 3333 Trịnh Hà Trung 
2 BP bộ phận TN & Trả KQ TTHC     2008;2012  
3 Phó CVP 201 32232177 2003 Vũ Thanh Hà 
4 Phó CVP 202 32232135   Nguyễn Xuân Thắm 
5 Phó CVP 203 37227963   Đỗ Thị Kim Dung 
6 Phó CVP 204 37236551   Nguyễn Thị Thu Hà 
7 Phó CVP 807 37236546   Phạm Hồng Việt 
8 Phó CVP 301 37236543 3001 Phạm Thị Ngọc Lan
9 BP QL Hồ sơ  801   8005;8009  
IV. P. Kế hoạch tài chính        
1 Trưởng phòng  308 37221464 1111 Nguyễn Thế Long 
2 Phó Trưởng phòng  307 37221454   Hà Thị Hồng Thanh 
3 Phó Trưởng phòng  307 37223363   An Thị Thu Thủy 
4 Phòng KHTC 307   3031 Hà Thị Hồng Bách 
V P. Tổ chức cán bộ        
1 Trưởng phòng  406 37223968 4010 Vũ Minh Huệ 
2 Phó Trưởng phòng  401 37223850 4046 Phạm Hải Hà 
3 Phó Trưởng phòng  407 37226794 4009 Đặng Anh Khoa 
VI P. Giám định BHYT 1        
1 Trưởng phòng  405 37236560 4011 Nguyễn Văn Long 
2 Phó Trưởng phòng  404 37223261   Lê Thị Hải Yến 
3 P. GĐ BHYT 1 404 37236548 4014 Sử dụng chung
VII P. QLT - Sổ, Thẻ        
1 Trưởng phòng  606 37226795 6031 Chu Ngọc Mai 
2 Phó Trưởng phòng  604 37221469   Ngô Trung Tứ 
3 Phó Trưởng phòng  604 37236544   Nguyễn Xuân Tùng 
4 Phó Trưởng phòng  605 37236554   Nguyễn Thị Thu Hà 
5 Phòng QLT - S, T 605   6011 Lê Thúy Hạnh 
6 Phòng QLT - S, T     6030 Sử dụng chung 
VIII P. Giám định BHYT 2        
1 Trưởng phòng  704 37236552 7008 Nguyễn Hữu Tuyển 
2 Phó Trưởng phòng  705 37236545   Đào Thị Ngọc Vân 
3 Phòng GĐ BHYT 2 705 37236550   Sử dụng chung
4 Phòng GĐ BHYT 2 705   7021 Nguyễn Hùng Tiến 
IX P. Chế độ BHXH        
1 Trưởng phòng  805 37221453   Phạm Hắc Hải 
2 Phó Trưởng phòng  804 37221452    Bùi Anh Tuấn
3 Phó Trưởng phòng  804 37223262   Trần Thị Thu Hà 
4 P. Chế độ BHXH 801 372236547 8026 Sử dụng chung 
X P. Truyền thông        
1 Trưởng phòng  908 37221467 9009 Dương Thị Minh Châu 
2 Phó Trưởng phòng  904 37221466   Lê Thị Ngọc Nghĩa 
3 Phó Trưởng phòng  904 37223267   Đỗ Thị Hòa 
4 P.Truyền thông 904   9025 Sử dụng chung 
XI P. THANH TRA KIỂM TRA        
1 Trưởng phòng  906 37228005 9033 Nguyễn Huy Quân 
2 Phó Trưởng phòng  905 37226424   Chu Quang Dũng
3 Phó Trưởng phòng  905 37228006   Tưởng Văn Minh
4 P. TTKT 905   9015 Đậu Văn Tuấn 
XII P. CNTT        
1 Trưởng phòng  1009 37226796 1009 Nguyễn Văn Khải
2 Phó Trưởng phòng  1001 37236557   Ngô Quang Thuận 
3 Bộ phận giám sát Tầng 10 32232404 1002 Sử dụng chung
XIII Kho Hồ sơ         
1 Kho Tầng 11     3002  
2 Kho Tầng 12      3003  
3 Kho Tầng 13     3003